Zit u iets dwars? Meld het ons!


Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening van huisartsenpraktijk Nieuwesteeg, dan horen wij dat graag. Klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.

Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene, de hulpverlener.  

U kunt uw ongenoegen mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

Niet tevreden over uw klachtafhandeling?
U heeft een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener in de praktijk, maar komt er  samen met de hulpverlener echt niet uit. U kunt dan uw klacht neerleggen bij de onpartijdige klachtenfunctionaris van het SKGE. Samen met u en uw hulpverlener wordt er bemiddeld om de klacht op te lossen. 

Mocht het niet tot een oplossing komen dan kunt u de geschillencommissie van het SKGE benaderen.

Voor meer informatie klik hier.