Praktijkondersteuner GGZ


Wanneer u bij de huisarts komt met een psychische klacht, zoals somberheid, angst, overspannenheid, relatieproblemen of levensfaseproblemen, dan kan deze u doorverwijzen naar praktijkondersteuner GGZ, Cilia Diepeveen.

Zij brengt samen met u in kaart wat er precies aan de hand is. Soms kan zij u met een gerichte, korte behandeling op weg helpen. In andere gevallen zal zij met u overleggen wie het beste verder kan helpen, bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog of maatschappelijk werker.